اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد بردسكن بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد بردسكن از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد بردسكن ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد بردسكن 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد بردسكن 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد بردسكن و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد بردسكن مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/326/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-بردسكن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۵:۱۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد بردسكن بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد بردسكن از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد بردسكن ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد بردسكن 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد بردسكن 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد بردسكن و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد بردسكن مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/326/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-بردسكن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۵:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد قاينات بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد قاينات از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد قاينات ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد قاينات 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد قاينات 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد قاينات و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد قاينات مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/325/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-قاينات.html

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۰:۳۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد سما قائن  بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد سما قائن از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد سما قائن ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد سما قائن 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد سما قائن 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد سما قائن و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد سما قائن  مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/329/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-سما-قائن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۵:۲۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام براي شركت در كنكور سراسري و دانشگاه آزاد بر اساس جدول زمان بندي سازمان سنجش از 24 بهمن لغايت 2 اسفند ماه مي باشد و متقاضيان اين آزمون مي بايست در اين بازه زماني به مراجعه به سايت سنجش به نشاني sanjesh.org اقدام به تكميل فرم ثبت نام خود نمايند . به استناد از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو هر ساله شاهد آن هستيم كه برخي داوطلبان به دلايل مختلف موفق به ثبت نام كنكور سراسري 98 در زمان تعيين شده نمي شوند و اين مسئله باعث نگراني آن ها مي شود . سازمان سنجش ، هر ساله پس از اتمام مهلت ثبت نام كنكور سراسري ، يك بازه زماني چند روزه با عنوان تمديد مهلت ثبت نام كنكور سراسري در اختيار جاماندگان از ثبت نام قرار مي دهد . اين دسته از داوطلبان در زمان تمديد مهلت ثبت نام كنكور سراسري 98 فرصت خواهند داشت براي ثبت نام اقدام كرده و در زمان برگزاري كنكور سراسري در جلسه آزمون حضور يابند . براي اطلاع از زمان تمديد مهلت ثبت نام كنكور 98 توصيه مي كنم به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/563/تمديد-مهلت-ثبت-نام-كنكور-سراسري-98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۶:۱۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

هر ساله سازمان سنجش به عنوان مجري برگزاري كنكور كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 بازه زماني مشخصي براي ثبت نام اين آزمون درنظر مي گيرد . به استناد از سايت مشاوره تحصيلي تلفني تحصيليكو داوطلبان مي بايست پس از مشخص شدن زمان ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 98 با مراجعه به سايت sanjesh.org اقدام به تكميل فرم ثبت نام خود نمايند . بر اساس تجربيات سال گذشته ، احتمالا پس از موعد قانوني اعلام شده با داوطلباني مواجه خواهيم بود كه به دلايل مختلف از ثبت نام جامانده و درخواست تمديد اين زمان را دارند . سازمان سنجش نيز به منظور فراهم شدن تسهيلات لازم براي اين دسته از داوطلبان ، بازه زماني جداگانه اي را تحت عنوان تمديد مهلت ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 در نظر مي گيرد . تمديد مهلت ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 آخرين فرصت براي اعلام علاقه مندي در اين آزمون مي باشد كه به متقاضيان توصيه مي كنيم حتما در اين زمان براي ثبت نام اقدام نمايند . براي اطلاع از زمان تمديد مهلت ثبت نام ارشد فراگير پيام نور 97 توصيه مي كنم به سايت مشاوره تحصيلي كارشناسي ارشد تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/564/تمديد-مهلت-ثبت-نام-كارشناسي-ارشد-فراگير-پيام-نور-97.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۷:۱۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

پس از اعلام زمان ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98 كه همزمان با ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه هاي سراسري صورت مي گيرد متقاضيان مي بايست به سايت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org مراجعه كرده و نسبت به تكميل فرم ثبت نام اقدام نمايند . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كارشناسي ارشد تحصيليكو با توجه به اين كه مهلت در نظر گرفته شده براي ثبت نام داوطلبان كوتاه بوده و طي چند روز به اتمام مي رسد ممكن است برخي داوطلبان در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشده و اين مسئله باعث نگراني آن ها شود . از اين رو سازمان سنجش بازه زماني جداگانه اي تحت عنوان تمديد مهلت ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98 در نظر مي گيرد كه بلافاصله پس از اتمام زمان قانوني ثبت نام اعلام خواهد شد . زمان دقيق تمديد مهلت ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 98 در حال حاضر مشخص نشده است به همين دليل توصيه مي شود به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/565/تمديد-مهلت-ثبت-نام-كارشناسي-ارشد-دانشگاه-آزاد-98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۵:۵۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام مدارس شاهد هر سال اوايل خرداد ماه به صورت اينترنتي و از طريق سايت سجا student.sajaa.medu.ir آغاز مي شود . به استناد از سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو كليه داوطلبان ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99 بايد ابتدا دفترچه ثبت نام مدارس شاهد را بطور كامل مطالعه كنند و سپس اقدام به ثبت نام نمايند . در دفترچه ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99 به موارد مهمي همچون زمان ، شرايط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد و چگونگي محاسبه ميزان سهميه ها اشاره شده است . براي دانلود لينك مستقيم و مطالعه دفترچه ثبت نام شاهد 98 - 99 توصيه مي كنم به سايت مشاوره تحصيلي تلفني تحصيليكو مراجعه كنيد .

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/568/دفترچه-ثبت-نام-مدارس-شاهد-98---99.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۰:۴۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

آزمون نمونه دولتي در سال هاي گذشته در دو پايه نمونه دولتي ششم و نمونه دولتي نهم براي ورود به پايه هفتم و پايه دهم به صورت استاني برگزار مي شد . به استناد از سايت مشاوره تحصيلي تيزهوشان و نمونه دولتي تحصيليكو امسال نيز احتمالا همانند سال گذشته آزمون نمونه دولتي براي پايه ششم برگزار نخواهد شد ، همچنين ثبت نام آزمون نمونه دولتي نهم به دهم و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم ادغام شده و آزمون آن ها به صورت هماهنگ كشوري برگزار خواهد شد . تاكنون اطلاعيه اي در خصوص زمان برگزاري آزمون مدارس نمونه دولتي 98 - 99 توسط سامانه استعدادهاي درخشان منتشر نشده است ولي احتمالا موعد برگزاري اين آزمون در ارديبهشت ماه خواهد بود . براي اطلاع دقيق از زمان برگزاري آزمون نمونه دولتي 98 - 99 توصيه مي كنم به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/567/زمان-برگزاري-آزمون-مدارس-نمونه-دولتي-98---99.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۵:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

آزمون نمونه دولتي در سال هاي گذشته در دو پايه نمونه دولتي ششم و نمونه دولتي نهم براي ورود به پايه هفتم و پايه دهم به صورت استاني برگزار مي شد . به استناد از سايت مشاوره تحصيلي تيزهوشان و نمونه دولتي تحصيليكو امسال نيز احتمالا همانند سال گذشته آزمون نمونه دولتي براي پايه ششم برگزار نخواهد شد ، همچنين ثبت نام آزمون نمونه دولتي نهم به دهم و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم ادغام شده و آزمون آن ها به صورت هماهنگ كشوري برگزار خواهد شد . تاكنون اطلاعيه اي در خصوص زمان برگزاري آزمون مدارس نمونه دولتي 98 - 99 توسط سامانه استعدادهاي درخشان منتشر نشده است ولي احتمالا موعد برگزاري اين آزمون در ارديبهشت ماه خواهد بود . براي اطلاع دقيق از زمان برگزاري آزمون نمونه دولتي 98 - 99 توصيه مي كنم به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/567/زمان-برگزاري-آزمون-مدارس-نمونه-دولتي-98---99.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۵:۲۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب