اشتراك مطالب
اشتراك مطالب

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد سما دزفول بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد سما دزفول از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد سما دزفول ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد سما دزفول 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد سما دزفول 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد سما دزفول و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد سما دزفول مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/427/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-سما-دزفول.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۸:۳۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد دزفول بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد دزفول از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد دزفول ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد دزفول 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد دزفول 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد دزفول و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد دزفول مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/413/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-دزفول.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۴:۴۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد سما بهبهان بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد سما بهبهان از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد سما بهبهان ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد سما بهبهان 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد سما بهبهان 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد سما بهبهان و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد سما بهبهان مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/412/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزaاد-سما-بهبهان.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۰:۵۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

با يك حساب سرانگشتي و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بيش از 95 درصد رشته محل هاي دانشگاه آزاد بهبهان بصورت بدون كنكور ارائه شده است . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد بهبهان از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون كنكور در بسياري از رشته هاي خود كرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد بهبهان ، هنوز هم داوطلباني هستند كه از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد بهبهان 98 بي اطلاع مي باشند . دانشگاه آزاد به صورت بدون كنكور در كليه مقاطع كارداني پيوسته ، كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ، رشته ارائه داده است .  در ليست رشته هاي كارداني و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد بهبهان 98 صرفا رشته هاي غير پزشكي ارائه شده و رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ، پرستاري ، مامايي ، اتاق عمل ، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم تغذيه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد بهبهان و نه در هيچ كدام از واحد هاي دانشگاه آزاد پذيرش بدون كنكور ندارند . براي مشاهده ليست رشته هاي بدون آرمون دانشگاه آزاد بهبهان مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/411/ليست-رشته-هاي-ثبت-نام-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-بهبهان.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۱۷:۱۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

مركز سنجش و آموزش پزشكي ، هر ساله از ميان متقاضيان رشته هاي گروه پزشكي ، دانشجوي كارشناسي ارشد پذيرش مي كند و به منظور ايجاد رقابتي سالم ، آزمون هماهنگ و جامعي برگزار مي نمايد . به استناد از سايت مشاوره تحصيلي كارشناسي ارشد تحصيليكو امسال نيز طبق روال سال هاي گذشته داوطلباني كه در زمان ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 از طريق سايت مركز سنجش به آدرس sanjeshp.ir اقدام به ثبت نام نموده اند مي توانند پس از دريافت كارت ورود به جلسه ارشد علوم پزشكي در زمان برگزاي كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 در اين آزمون شركت نمايند . زمان برگزاري آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 احتمالا طبق سال هاي گذشته در نيمه دم بهمن ماه و يا نيمه اول اسفند ماه 97 خواهد بود . براي اطلاع از تاريخ برگزاري كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 به طور دقيق مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/584/زمان-برگزاري-كنكو-كارشناسي-ارشد-وزارت-بهداشت-98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۰:۳۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

مركز سنجش آموزش پزشكي به عنوان برگزار كننده كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت هر ساله در بازه زماني مشخصي از علاقه مندان به ادامه تحصيل در رشته محل هاي گروه پزشكي ثبت نام بعمل مي آورد . به استناد از سايت مشاوره تحصيلي كارشناسي ارشد تحصيليكو بر اساس تجربيات ساليان گذشته احتمالا زمان ثبت نام كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 احتمالا اواخر بهمن يا اوايل اسفند ماه 97 مي باشد . البته در حال حاضر تاريخ ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 توسط سنجش پزشكي مشخص نشده است . پس از اعلام زمان ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 ، متقاضيان مي بايست به سايت sanjeshp.ir مراجعه كرده و نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 98 و تكميل فرم اينترنتي اقدام نمايند . براي اطلاع از زمان دقيق ثبت نام پيشناد ميكنم به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/583/زمان-ثبت-نام-كارشناسي-ارشد-وزارت-بهداشت-98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۵:۵۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

شركت در آزمون مدارس تيزهوشان براي داوطلبان پايه ششم و نهم مستلزم به همراه داشتن كارت ورود به جلسه مي باشد . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي تيزهوشان و نمونه دولتي تحصيليكو كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان شامل مشخصات فردي داوطلب شامل نام ، نام خانوادگي ، شماره شناسامه ، تصوير داوطلب و ... ، تاريخ و محل برگزاري آزمون مي باشد . داوطلباني كه در زمان ثبت نام آزمون تيزهوشان 98 - 99 ، ثبت نام اوليه خود را انجام داده اند مي بايست چند روز روز قبل از برگزاري آزمون مجددا به سايت استعدادهاي درخشان به نشاني azmoon.medu.ir مراجعه كرده و اقدام به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مدارس تيزهوشان 98 - 99 كنند . براي اطلاع از جزئيات بيشتر نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان 98 - 99 مي توانيد به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/582/كارت-ورود-به-جلسه-آزمون-مدارس-تيزهوشان-98---99.html

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۱:۴۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 به هنگام حضور در جلسه آزمون مي بايست مداركي را به همراه داشته باشند . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي كارشناسي ارشد تحصيليكو يكي از مدارك مهم براي شركت در آزمون كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 كارت ورود به جلسه كنكور كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 مي باشد كه توسط سازمان سنجش منتشر شده و بر روي سايت ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 قرار مي گيرد . از اين رو داوطلبان مي بايست در مهلت مقرر به سايت مذكور مراجعه كرده و نسبت به مشاهده و چاپ كارت خود اقدام نمايند . زمان انتشار كارت ورود به جلسه كنكور كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 در حال حاضر اعلام نشده است ولي پيش بيني ميشود چند روز قبل از زمان برگزاري كنكور ارشد فراگير پيام نور 97 باشد .  براي اطلاع از زمان انتشار كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 97 توصيه مي كنم به سايت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/web/articles/view/581/زمان-انتشار-كارت-ورود-به-جلسه-كنكور-كارشناسي-ارشد-فراگير-پيام-نور-97.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۶:۲۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه آزاد در سال هاي اخير توانسته است بوسيله پذيرش بدون كنكور در اكثر رشته محل هايش ، علاقه مندان زيادي را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغيب نمايد . به استناد از سامانه مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد واحد باغملك در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هايي كه در ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد باغملك نام برده شده است در مقطع كارداني پيوسته و كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به صورت بدون آزمون پذيرش دانشجو دارد . داوطلباني كه از ساكنان باغملك و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصيل بدون كنكور دانشگاه آزاد باغملك را دارند مي توانند با مطالعه ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد باغملك 97 – 98 و شرايط و ضوابط ثبت نام دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند . متقاضيان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد باغملك تنها در نحوه ورود به دانشگاه با داوطلباني كه بصورت با آزمون وارد اين دانشگاه مي شوند ، تفاوت دارند . همچنين لازم به ذكر است داوطلباني كه بصورت بدون كنكور در دانشگاه آزاد باغملك پذيرش مي شوند ، از نقل و انتقالات دانشگاه آزاد محروم خواهند بود به همين دليل است كه توصيه مي كنيم تا براي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 98 در واحد باغملك دقت لازم را در انتخاب رشته و واحد دانشگاهي خود داشته باشيد . براي اطلاع از ليست كامل رشته هاي كاردان و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد باغملك 97 - 98 توصيه مي كنم به ساييت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/432/ثبت-نام-و-ليست-رشته-هاي-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-باغملك-97---98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۴:۴۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه آزاد در سال هاي اخير توانسته است بوسيله پذيرش بدون كنكور در اكثر رشته محل هايش ، علاقه مندان زيادي را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغيب نمايد . به استناد از سامانه مشاوره تحصيلي كنكور سراسري تحصيليكو دانشگاه آزاد واحد ايذه در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هايي كه در ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد ايذه نام برده شده است در مقطع كارداني پيوسته و كارداني ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به صورت بدون آزمون پذيرش دانشجو دارد . داوطلباني كه از ساكنان ايذه و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصيل بدون كنكور دانشگاه آزاد ايذه را دارند مي توانند با مطالعه ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد ايذه 97 – 98 و شرايط و ضوابط ثبت نام دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند . متقاضيان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد ايذه تنها در نحوه ورود به دانشگاه با داوطلباني كه بصورت با آزمون وارد اين دانشگاه مي شوند ، تفاوت دارند . همچنين لازم به ذكر است داوطلباني كه بصورت بدون كنكور در دانشگاه آزاد ايذه پذيرش مي شوند ، از نقل و انتقالات دانشگاه آزاد محروم خواهند بود به همين دليل است كه توصيه مي كنيم تا براي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 98 در واحد ايذه دقت لازم را در انتخاب رشته و واحد دانشگاهي خود داشته باشيد . براي اطلاع از ليست كامل رشته هاي كاردان و كارشناسي بدون كنكور دانشگاه آزاد ايذه 97 - 98 توصيه مي كنم به ساييت مشاوره تحصيلي تحصيليكو مراجعه كنيد :

 

www.tahsilico.com/blog/tech/view/425/ثبت-نام-و-ليست-رشته-هاي-بدون-كنكور-دانشگاه-آزاد-ايذه-97---98.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۱:۰۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب